Szkolenia

ORGANIZOWANE SZKOLENIA:

 

   –  ABC Przedsiębiorczości

 

   –  Podnoszę kwalifikacje

 

   –  Analityk finansowy

 

   –  Kadry i płace

 

   –  Specjalista ds.obrotu towarowego

 

Szkolenia organizowane są dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pozostających bez zatrudnienia, osób zatrudnionych i zagrożonych utratą miejsca pracy oraz studentów.