Realizowane projekty

Aktualnie Izba:

  • Organizuje projekt: POKL Priorytet VIII Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” o tytule „Podnoszę kwalifikacje” zawód „Specjalista ds. Obrotu Towarowego” oraz dodatkowy zawód kierowca – pobierz pliki rejestracyjne
  • przygotowuje projekty w ramach POKL, priorytet VI, VII, VIII i IX
  • bierze udział w organizacji międzynarodowej konferencji i targów Innovatex
  • organizuje targi „Show Biznes 2009”
  • przygotowuje konferencję „Środki farmakologiczne w leczeniu chorób”
  • przygotowuje konferencję Targi Konsumpcyjne „CONSUM-MAX”
  • prowadzi Agencję Zatrudnienia.