OBOP

Łódzki Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Koniunktur Ekonomicznych

został utworzony w roku 1999. Jest wewnętrzną strukturą Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej. Wykonuje badania na zlecenie organów samorządowych, organizacji społecznych, partii politycznych , podmiotów gospodarczych (firm) i osób fizycznych.

Badania obejmują pomiary popularności  idei, osób, organizacji, produktu lub marki. Ośrodek prowadzi badania skuteczności działań promocyjnych i popularyzacyjnych, oddziaływania na społeczność mediów i produkcji artystycznych. Badania mogą dotyczyć różnych sfer życia gospodarczego i społeczno-politycznego, spraw społeczności lokalnych, a w tym skuteczności reklamy i badania rynku.

W zależności od zakresu i rodzaju badań, Ośrodek podejmuje ewentualną współpracę wspomagającą z uczelniami.

ŁOBOPiKE

 Łódzki Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Koniunktur Ekonomicznych

90-613 Łódź, ul. Gdańska 77,   tel. 48 601 211 273