Projekty Unijne

Izba aplikowała do konkursów i realizowała projekty w ramach PO KL

–  ” Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia’

 

–  „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

 

–  „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców”

 

–  ” Księgowość, moje życie zawodowe”  (2016 r.)